Članarina

Članarino lahko plačate enkrat za vse leto ali pa mesečno.

Mesečna članarina

Mesečna članarina znaša:

  • za odrasle: 40 €
  • za študente in dijake: 35 €
  • za otroke: 30 €

Letna članarina

Letna članarina znaša:

  • za odrasle: 380 €
  • za študente in dijake: 330 €
  • za otroke: 280 €

Pojasnila

V primeru, da sta v klub včlanjena dva člana istega gospodinjstva, je eden izmed njiju upravičen do polovične cene članarine.

Rok plačila mesečne članarine je do 10. dneva v tekočem mesecu, in sicer jo nakažite na TRR društva, kjer obiskujete treninge, lahko pa jo tudi osebno poravnate v društvu.